Softica Account Boekhoudsoftware Suite

SOFTICA Account Boekhoudsoftware Suite


Softica Account is de boekhoudsoftware suite die door Softica in eigen beheer ontwikkeld en ondersteund wordt.


Het betreft een aantal modules, waarvan enkelen tot de kern van het programma behoren, en andere bijkomende modules in functie van uw activiteiten al dan niet noodzakelijk of aan te raden zijn.


Softica stelt voor u een ideaal pakket samen uit deze modules, waarin u alles hebt wat u nodig hebt voor het voeren van een perfecte boekhouding, maar waar u niet betaalt voor onnodige modules.


De Softica Account boekhoudsoftware suite kan ook verder gepersonaliseerd worden voor u, zodat ze nog nader aansluit bij uw noden en uw manier van werken.


Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de SOFTICA Account Boekhoudsoftware Suite:

Algemene boekhouding

De Algemene boekhouding

Modulaire opbouw.

Door haar modulaire opbouw is Softica-Account geschikt voor ieder bedrijf. Ook het boekhoudkantoor geniet met Softica-Account van een volledig pakket waarbij de specifieke noden van het kantoor en haar klanten zeker niet vergeten worden

Klantenbeheer software

Klantenbeheer

Leveranciersbeheer software

Leveranciersbeheer

Grootboekrekeningen software

Grootboekrekeningen


Dagboeken software

Dagboeken

BTW Verwerkingen software

BTW-verwerkingenOpmerking:


Softica-Account voldoet aan de vraag van de Administratie om de periodieke BTW-aangifte, de jaarlijkse BTW-listing en de periodieke opgave van de intracommunautaire handelingen elektronisch in te dienen. Softica-Account plaatst meerdere aangiften in een XML-tabel. Deze tabel kan vanaf Intervat opgeladen worden. Een kopie van de opgemaakte XML-bestanden wordt automatisch in een archiefmap geplaatst. Het resultaat kan van Intervat op uw computer opgeslagen worden, waarna Softica-Account deze tabellen in een archiefmap opslaat.

Intrastat, Vaste Activa, Bedrijfsmiddelen, Exporteren data, Uitwisselen data

Intrastat

Maandelijkse Intrastat-aangifte 
Deze aangifte kan zowel op papier als elektronisch ingediend worden.

Bij het inschrijven van de facturen worden de Intrastat-gegevens ingevoerd. Vooraleer de Intrastat-aangifte definitief afgedrukt wordt, kunnen deze gegevens opgevraagd en aangevuld worden.

Vaste Activa

Tabel Bedrijfsmiddelen

Bij elke investering kunnen de bijkomende gegevens voor de Bedrijfsmiddelentabel ingevoerd worden.

Vervolgens kan deze tabel afgedrukt worden.

Dossierverwerking

Opmaken van exploitatieschema’s

Deze exploitatieschema’s worden periodiek uitgevoerd.

Exporteren Data

Standaard kunnen een aantal tabellen geëxporteerd worden. Deze tabellen kunnen onder andere in Excel ingelezen worden.

Gecodeerde Dagafschriften

De gecodeerde dagafschriften (CODA) die door Isabel kunnen aangeleverd worden, kunnen in Softica-Account ingelezen worden.          
Na controle worden deze verrichtingen opgenomen in het financieel dagboek.

Fiches 281.50 – 325.50

De gegevens voor deze fiches worden uit de boekingen overgenomen en kunnen aangevuld worden. Daarna kunnen deze fiches afgedrukt worden.

Analytische Boekhouding

Softica-Account  garandeert de opvolging van kostenplaatsen, kostensoorten, ...

Volledige integratie met de algemene boekhouding.

Afzonderlijke rapportering op meerdere niveaus.

Uitwisselen gegevens

Softica-Account beschikt over een geïntegreerde kopieerfunctie waarbij een dossier gekopieerd wordt van de Server naar een lokale computer. Na de verwerkingen op de lokale computer kan het dossier volledig teruggekopieerd worden.

Softica-Account kan gegevens die afkomstig zijn van diverse facturatiesystemen, inlezen in de boekhouding. Het betreft hier voornamelijk het Verkoopdagboek en de Klanten.

Onderhoudscontract

Softica-Account garandeert een professionele oplossing dankzij het onderhoudscontract: