Intrastat, Vaste Activa, Bedrijfsmiddelen, Exporteren data, Uitwisselen data

Intrastat

Maandelijkse Intrastat-aangifte 
Deze aangifte kan zowel op papier als elektronisch ingediend worden.

Bij het inschrijven van de facturen worden de Intrastat-gegevens ingevoerd. Vooraleer de Intrastat-aangifte definitief afgedrukt wordt, kunnen deze gegevens opgevraagd en aangevuld worden.

Vaste Activa

Tabel Bedrijfsmiddelen

Bij elke investering kunnen de bijkomende gegevens voor de Bedrijfsmiddelentabel ingevoerd worden.

Vervolgens kan deze tabel afgedrukt worden.

Dossierverwerking

Opmaken van exploitatieschema’s

Deze exploitatieschema’s worden periodiek uitgevoerd.

Exporteren Data

Standaard kunnen een aantal tabellen geëxporteerd worden. Deze tabellen kunnen onder andere in Excel ingelezen worden.

Gecodeerde Dagafschriften

De gecodeerde dagafschriften (CODA) die door Isabel kunnen aangeleverd worden, kunnen in Softica-Account ingelezen worden.          
Na controle worden deze verrichtingen opgenomen in het financieel dagboek.

Fiches 281.50 – 325.50

De gegevens voor deze fiches worden uit de boekingen overgenomen en kunnen aangevuld worden. Daarna kunnen deze fiches afgedrukt worden.

Analytische Boekhouding

Softica-Account  garandeert de opvolging van kostenplaatsen, kostensoorten, ...

Volledige integratie met de algemene boekhouding.

Afzonderlijke rapportering op meerdere niveaus.

Uitwisselen gegevens

Softica-Account beschikt over een geïntegreerde kopieerfunctie waarbij een dossier gekopieerd wordt van de Server naar een lokale computer. Na de verwerkingen op de lokale computer kan het dossier volledig teruggekopieerd worden.

Softica-Account kan gegevens die afkomstig zijn van diverse facturatiesystemen, inlezen in de boekhouding. Het betreft hier voornamelijk het Verkoopdagboek en de Klanten.

Onderhoudscontract

Softica-Account garandeert een professionele oplossing dankzij het onderhoudscontract: