Skip to Content

BTW Verwerkingen software

BTW-verwerkingen • Periodieke BTW-aangifte.     

 • Voorlopige aangifte    

 • Definitieve aangifte, waarbij een journaalpost voor het afboeken van de BTW- hulprekeningen opgemaakt wordt.   

 • Logische controles op de opgemaakte BTW-aangifte.

 • Invoeren van herzieningen voor het afdrukken van de definitieve BTW-aangifte.

 • Document met resultaat aangifte en Saldo Verschuldigd/Tegoed. Voor de kwaartaalaangiften worden de eventueel te betalen voorschotten vermeld.

 • Jaarhistoriek BTW-aangiften.

 • Overeenstemming tussen Omzet en BTW-aangiften.

 • BTW-listing.

 • Jaarlijkse opgave van de belastingplichtige afnemers, waarbij vooraf een controlelijst kan afgedrukt worden waarop de klanten waarvan het BTW-nummer niet gekend is, vermeld worden. Ook gelijke BTW-nummers die bij verschillende klanten voorkomen, worden op deze lijst vermeld.        

 • Staat met de overeenstemming tussen BTW-listing en Omzet.

 • Periodieke aangifte van de intracommunautaire handelingen.

 • Manueel toevoegen en aanpassen van intracommunautaire leveringen en dienstprestaties.

 • Elektronisch indienen van de verschillende aangiften.

Opmerking:


Softica-Account voldoet aan de vraag van de Administratie om de periodieke BTW-aangifte, de jaarlijkse BTW-listing en de periodieke opgave van de intracommunautaire handelingen elektronisch in te dienen. Softica-Account plaatst meerdere aangiften in een XML-tabel. Deze tabel kan vanaf Intervat opgeladen worden. Een kopie van de opgemaakte XML-bestanden wordt automatisch in een archiefmap geplaatst. Het resultaat kan van Intervat op uw computer opgeslagen worden, waarna Softica-Account deze tabellen in een archiefmap opslaat.Dr. Radut | page