Skip to Content

Intrastat, Vaste Activa, Bedrijfsmiddelen, Exporteren data, Uitwisselen data

Intrastat

Maandelijkse Intrastat-aangifte 
Deze aangifte kan zowel op papier als elektronisch ingediend worden.

Bij het inschrijven van de facturen worden de Intrastat-gegevens ingevoerd. Vooraleer de Intrastat-aangifte definitief afgedrukt wordt, kunnen deze gegevens opgevraagd en aangevuld worden.

Vaste Activa

  • Bij het invoeren van de inkomende facturen worden de gegevens voor de Vaste Activa opgevraagd telkens er op een investeringsrekening geboekt wordt.
  • Bij het Beheer van Vaste Activa kunnen deze gegevens opgevraagd en aangevuld worden.
  • Periodiek kan de Afschrijvingstabel afgedrukt worden, waarbij de  berekening van de Afschrijving zowel Pro Rata als per Boekjaar kan.
  • Lijst met de Nieuwe investeringen.

Tabel Bedrijfsmiddelen

Bij elke investering kunnen de bijkomende gegevens voor de Bedrijfsmiddelentabel ingevoerd worden.

Vervolgens kan deze tabel afgedrukt worden.

Dossierverwerking

Opmaken van exploitatieschema’s

Deze exploitatieschema’s worden periodiek uitgevoerd.

Exporteren Data

Standaard kunnen een aantal tabellen geëxporteerd worden. Deze tabellen kunnen onder andere in Excel ingelezen worden.

Gecodeerde Dagafschriften

De gecodeerde dagafschriften (CODA) die door Isabel kunnen aangeleverd worden, kunnen in Softica-Account ingelezen worden.          
Na controle worden deze verrichtingen opgenomen in het financieel dagboek.

Fiches 281.50 – 325.50

De gegevens voor deze fiches worden uit de boekingen overgenomen en kunnen aangevuld worden. Daarna kunnen deze fiches afgedrukt worden.

Analytische Boekhouding

Softica-Account  garandeert de opvolging van kostenplaatsen, kostensoorten, ...

Volledige integratie met de algemene boekhouding.

Afzonderlijke rapportering op meerdere niveaus.

Uitwisselen gegevens

Softica-Account beschikt over een geïntegreerde kopieerfunctie waarbij een dossier gekopieerd wordt van de Server naar een lokale computer. Na de verwerkingen op de lokale computer kan het dossier volledig teruggekopieerd worden.

Softica-Account kan gegevens die afkomstig zijn van diverse facturatiesystemen, inlezen in de boekhouding. Het betreft hier voornamelijk het Verkoopdagboek en de Klanten.

Onderhoudscontract

Softica-Account garandeert een professionele oplossing dankzij het onderhoudscontract:

  • Automatische aanpassing van het programma aan de wijzigingen in de BTW en fiscale wetgeving.
  • Integratie van nieuwigheden in de programma’s van Softica-Account.
  • Telefonische support, zowel bij de dagelijkse werking als bij het oplossen van problemen.


Dr. Radut | page